Op- en overslag

Op- en overslag van grond- en bouwstoffen

Op- en overslag grond en bouwstoffen

BraBoB heeft het initiatief genomen een op- en overslaglocatie te exploiteren gericht op zand, grond, puin en bouwstoffen. Op Bedrijvenpark het Chijnsgoed te Sterksel is hiertoe in 2006 Grondbank De Kempen opgericht.
Grondbank de Kempen is door de overheid erkend conform BRL9335-1. Doelstelling van dit protocol is om zowel onbewerkte als bewerkte individuele partijen (hergebruiks)grond te kwalificeren volgens de bodemkwaliteitsklassen van het Besluit bodemkwaliteit. Met dit protocol wordt de kwaliteit van het proces van vrijkomen tot en met de toepassing van grond of baggerspecie gewaarborgd.

Op Grondbank De Kempen kunt u uw minerale afvalstoffen van alle milieu- en civieltechnische kwaliteiten brengen. Vanuit voorraad kunt u o.a. de volgende gecertificeerde producten met retourbevrachting halen:
- zand voor ophoging of voor zandbed.
- schone teelaarde.
- korrelmix en granulaten.

Ook bij behoefte aan tijdelijke opslagruimte kan Grondbank De Kempen u faciliteren.